The Making of Back in Santa Barbara Cover by Andoyman

07:23

When Felicia wakes up one morning, she realizes that a year has been missing from her memory. It was a year she disappeared to the Underworld, and all she has left is a diary. Scared and clueless of what to do, Felicia decides to go back to her safe place – Santa Barbara. This time however, she is not alone but with her best friend, Lucy and the next door neighbour, Chris who was also an engkanto. It is easy to like Chris, but what Chris is offering her is too much. He gave up being an engkanto to be a mortal and to be with her. And what if she chooses to love him? Will he stay for good?
Pangalawang pagkakataon ito na gumawa ako ng book cover para kay Cindy. Naisip ko ngayong ikwento kahit kaunti kung paano ang naging proseso ko sa paggawa ng cover na ito. Siyanga pala, ito ang maikling summary para sa aklat niyang “Back in Santa Barbara” na pwede mo nang ma-order online sa Amazon (link) o kung gusto mo ng paperback, punan lang ang form na ito (link).
Unang-una kong ginagawa, nagbibigay ako ng mga sketch na pwedeng pagpilian ng kliyente. Para rito, mas napadali ang pag-iisip dahil alam ni Cindy kung anu-ano ang mga gusto niyang makita sa book cover niya. Eto ang mga naisip kong sketches.
01
Ang unang option ang napili niya. Tinanggal na rin namin ang ideyang may puno sa gitna. Pagkatapos niyang makapili, sinimulan ko na ang paggawa. Iginuhit ko muna ang mga tao pati ang background. (Hindi ko na nilagyan ng masyadong detalye ang background sa step na ito.)
02

Saka ako naglagay ng kulay. Wala pang shadows dito ang mga tao samantalang kaunting gradient para sa dagat at sa buhangin sa harapan kung saan nakaupo ang mga bida. Dark blue ang ginamit kong kulay dahil night scene ang hinihingi ng kliyente.
03

Isinunod ko ang paglagay ng shadows sa mga bida. Tapos, kaunting highlight ng yellow para sa buhangin, sa dagat, at kaunting detalye para sa mga establisyimento sa likuran. Hindi kailangang sobrang detalye ng mga ‘yon lalo’t nasa malayo naman ang mga ‘to.
04

Pagkatapos, ang pinaka-exciting na part, ang pagbuo ng night sky.
05

Pagkatapos, nilagyan ko ng cloud texture sa likod.
06

Saka ko ikinabit ang christmas lights.
07

Nagdagdag ako ng bokeh para mga ilaw.
08

Tapos, title na.
09

Panghuli, inaayos ko ang highlight ng night sky para mas mabuhay at mas maganda tignan.
10

Sa totoong proseso, hindi ganito kasunod-sunod ang paggawa ko. Madalas, back and forth. Marami ring pagsubok ng iba-ibang effects para makuha ang ganitong resulta. Natuwa ako noong natapos ko ito. Natuwa rin si Cindy nang nakita niya ito.
The above post originally appeared in Andoyman's website

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Follow me on Instagram

Subscribe