Filipino Author. Traveller. Dreamer.

Hello Bookworms!

Sunday, 3 July 2016

WAITING SHED (Dagli)


Halu halong emosyon ang bumalot sa akin nang makita ko ang kinse años na si Ronald na nakaupo sa waiting shed. May dala itong isang bungkos ng mumurahing bulaklak at isang Blue Magic na paper bag, mukhang may hinihintay. Nag-alangan ako kung lalapit ba para kausapin siya. Sa totoo lang ay sobrang miss ko na siya. Kay tagal kong naglakbay makita lang siyang muli. Umupo ako sa tabi niya, alam ko naman na hindi niya ako makikilala. Tinanong ko siya kung anong oras na kahit isa akong eksperto nito. Sumagot siya, at halos matunaw ako sa kinauupuan ko nang marinig kong muli ang boses niya, ginigising nito ang mga alaala na hindi pa niya nararanasan. Nakipagkuwentuhan ako sa kanya, mga simpleng tanong at simpleng sagot.


“May kamukha ka,” aniya. Hindi ako agad nakapagsalita. Paano ko ba sasabihin na ako rin si Andrea, pero mula sa hinaharap?

“T-talaga? Sino?” kunyaring tanong ko.

Tumingin siya sa mga bulaklak na dala niya, nakangiting nagsalita, “Kamukha mo ang pinaka-importanteng babae sa buhay ko. Darating siya mamaya, male-late lang ng sampung minuto. Hayaan mo, ipapakilala kita."

“Hindi na siguro, kailangan ko na rin umalis.” Napatingin ako sa compass kong nagiging orasan, saka ko nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. “‘Wag kang mag-alala, hindi ito ang una’t huli nating pagkikita.”

0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

I love traveling and being immersed with different cultures. It has cultivated my love for learning and has exposed me to different perspectives. I'm a travel specialist during the day, while writing has always been my first love (considering my love of books, of course). I am an editor of Lapis sa Kalye (Hindi ito ang normal mong nababasa)**a Facebook page which promotes Philippine Literature, one of the writers of the published book - **PENDULUM. I was also the Editor in Chief of our online magazine which published free literary works. I also post my works in Wattpad reaching more than 70k reads.

And when I need a real breather, I take pictures and edit them. I'm still developing my style in this area, I don't usually follow Photography rules, I just try to have fun along the way.

Adventure Time - Lady Rainicorn