BUILDING 325 (chapter four)

09:53Mabilis na lumakad sa Aliza pauwi sa kanyang apartment, kahit pa muntikan na siyang nasundan ni Jake, sa bandang huli ay hindi rin ito nagtagumpay. Tila ba napakahaba ng oras para lang makabalik siya sa building 325. Pagtapak na pagtapak niya dito ay saka lang siya huminto at humingal na tila ba pagod na pagod siya. "Okay ka lang ba iha?" tanong ni Manong guard. 
"Okay lang po ako." aniya nang nakangiti. Tumungo siya sa may elevator at pinindot ang 14th floor. Tulad ng dati ay patay sindi na naman ang ilaw nito. Ilang sandali lang ay nakarating na din siya sa wakas sa kanyang floor, nagulat naman siya nang bumungad sa kanya si Charles. 
"Saan ka galing? Hindi ka dapat naglalalabas!" galit nitong sabi. Hinila siya nito sa braso at dinala sa loob ng kwarto nito. Naroroon din sina Demi at Bry. 
"Kanina ay wala kayo dito. Kumatok ako ng kumatok pero walang sumasagot."
"Iyon ay dahil-" magsasalita sana si Demi pero pinutol ito ni Charles.
"Kahit na, hindi ka pa din dapat lumabas."
"Namalengke lang naman ako. Nahihiya kasi ako maki share pa sa food storage niyo."
"Sapat ang storage namin Aliza. Magtiwala ka sa amin."
"Ano na ang balak niyo? Balak niyo na lang ba magtago dito sa building na ito?"
"Hindi naman sa ganoon." sabat ni Bry.
"Ganito na lang, simula ngayon pag lalabas ang isa, lagi dapat siyang may kasama." si Demi.
"Tama, ganoon nga. Magmula ngayon ako ang lagi mong makakasama Aliza. Nagkakaintindihan ba tayo?" Mukha mang agresibo ngayon si Charles ay tumango na lamang siya sa sinasabi nito. 
"Wala na ba talaga tayong magagawa para pigilan si Drey?" tanong niya. Umiling si Demi.
"Wala na talaga. Kung nanonood ka ng mga zombie movies, stupid move nang maituturing kung pupunta ka pa sa kung saan magsisimula ang virus."
"Sabagay. Sa mga ganoon kasi, laging may mamamatay." pagayon niya. "Pupunta na lamang ako sa apartment ko." suhestyon ni Aliza.
"Sasama ako sayo." sabi naman ni Charles. Pagdating sa loob ay naisip ni Aliza na buksan ang kanyang bagong biling laptop. Kahit wala siyang internet ay susubukan na lamang niyang gumawa ng istorya. Tutal iyon naman talaga ang rason kung kaya siya narito sa siyudad, sayang nga lang at mukhang hindi na ito mapu publish tulad ng inaasahan niya. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? 


Hinayaan na lamang siya ng ilang oras ni Charles, nagsulat ng nagsulat si Aliza maghapon. Nagsusulat siya ng isang istorya patungkol sa pagibig. Alas tres na ng hapon nang magsalita si Charles pagkagising nito mula sa pagkakaidlip sa kanyang sofa. "Ano ba ang ginagawa mo?" Kinuwento nga ni Aliza kung ano ang ginagawa niya. 
"Ilang page na ba ang nasusulat mo?"
"Halos twenty five pages na din."
"Sige, ipabasa mo sa akin pagkatapos ha." anito na parang bumait na. 
"Baka kulang lang siya sa tulog kaya medyo agresibo siya kanina." bulong ni Aliza sa sarili.
"Sige diyan ka muna, sisilipin ko muna sina Demi."
"Sige." Nagpatuloy sa pagsusulat si Aliza. Eto ang mga oras na gumagana talaga ang utak niya at tulad ng inaasahan ay non stop ito. Hindi na nga siya nag tanghalian at lumipas na nga lang ang maghapon na siya ay nagsusulat. "Ganito pala ang feeling ng nagsusulat. Kakaiba.  Tila ba dinadala ako sa ibang mundo ng sinusulat kong ito."


Magaalas sais na ng nagpasyang magpahinga na muna. Nararamdaman na rin kasi niya ang gutom. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya nito ay kadiliman ang tumambad sa kanya. Palubog na pala ang araw at tulad kaninang umaga, ay madilim na naman ang corridor. Tumungo siya sa may kwartong kinaroroonan ng tatlo, pinihit niya ang pinto sa pagaakalang mabubuksan niya ito. Pero nagkamali siya, tulad ng nangyari kaninang umaga, naka lock na naman ito. Kumatok siya, kumatok ng kumatok. "Charles? Bry? Demi?? Nandyan ba kayo? Si Aliza ito, buksan niyo ang pinto!" Lalo niyang nilakasan ang pagkatok pero ni isa ay walang nagbukas. 

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Follow me on Instagram

Subscribe