Agosto Epilogue

08:37

Sa isang mental hospital sa bayan, may isang lalaking bumisita kay Madame Stella Bernabe – dating kilalang manghuhula’t espiritista, ngayon ay isang certified baliw, buwang. Isang lalaking kaparehong-kapareho ang itsura at tindig sa kakilala ni Stella ang dumating.
          “Miss, visitor ako ni Stella Bernabe.” Sabi ng lalake.
          “Okay po. Wait lang po kayo.” Sabi ng frontdesk.
Makalipas ang ilang minuto, pinapasok na sa visitor’s area ang lalake. Nang iniharap ng mga nurses si Stella, nagsimula itong magwala.
          “Hayop kang demonyo ka!!! Bakit nandito ka pa? Mamatay ka na!!!” paulit-ulit na sigaw ni Stella. Pinaupo ng mga nurses si Stella at sinimulan siyang kausapin ng lalake.
          “Kamusta ka na Stella? Siguro naman, natatandaan mo pa ako…” sabi ng lalake.
          “Pinatay mo ang anak ko!!! Pinatay mo ang anak ko!!!” pagwawalang sinabi ni Stella.
          “Hindi ako ang pumatay kay Basil, si Jerick yun…si Jerick yun…” sabi ng lalake, taglay ang mukha ng maamong si Jerick, ngumiting demonyo na tulad kay Johnny.
          “Gusto mo bang tulungan kita?”
          “Pinatay mo si Basil…pati si Charlie…pinatay mo silang lahat!!!” sigaw ni Charlie.
          “Bakit? May ebidensya ka ba? Stella, masama ang nambibintang…kaya mag-ingat ka!!! Baka ka kunin ng mga kaluluwa ngayon…di ba, Ullambana ngayon?” sabi ng lalake.

THE END


You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Follow me on Instagram

Subscribe