Filipino Author. Traveller. Dreamer.

Hello Bookworms!

Sunday, 31 October 2010

Agosto Epilogue

08:37 Posted by Cindy Wong Dela Cruz , , No comments
Sa isang mental hospital sa bayan, may isang lalaking bumisita kay Madame Stella Bernabe – dating kilalang manghuhula’t espiritista, ngayon ay isang certified baliw, buwang. Isang lalaking kaparehong-kapareho ang itsura at tindig sa kakilala ni Stella ang dumating.
          “Miss, visitor ako ni Stella Bernabe.” Sabi ng lalake.
          “Okay po. Wait lang po kayo.” Sabi ng frontdesk.
Makalipas ang ilang minuto, pinapasok na sa visitor’s area ang lalake. Nang iniharap ng mga nurses si Stella, nagsimula itong magwala.
          “Hayop kang demonyo ka!!! Bakit nandito ka pa? Mamatay ka na!!!” paulit-ulit na sigaw ni Stella. Pinaupo ng mga nurses si Stella at sinimulan siyang kausapin ng lalake.
          “Kamusta ka na Stella? Siguro naman, natatandaan mo pa ako…” sabi ng lalake.
          “Pinatay mo ang anak ko!!! Pinatay mo ang anak ko!!!” pagwawalang sinabi ni Stella.
          “Hindi ako ang pumatay kay Basil, si Jerick yun…si Jerick yun…” sabi ng lalake, taglay ang mukha ng maamong si Jerick, ngumiting demonyo na tulad kay Johnny.
          “Gusto mo bang tulungan kita?”
          “Pinatay mo si Basil…pati si Charlie…pinatay mo silang lahat!!!” sigaw ni Charlie.
          “Bakit? May ebidensya ka ba? Stella, masama ang nambibintang…kaya mag-ingat ka!!! Baka ka kunin ng mga kaluluwa ngayon…di ba, Ullambana ngayon?” sabi ng lalake.

THE END


0 comments:

Post a Comment

About Me

My photo

I love traveling and being immersed with different cultures. It has cultivated my love for learning and has exposed me to different perspectives. I'm a travel specialist during the day, while writing has always been my first love (considering my love of books, of course). I am an editor of Lapis sa Kalye (Hindi ito ang normal mong nababasa)**a Facebook page which promotes Philippine Literature, one of the writers of the published book - **PENDULUM. I was also the Editor in Chief of our online magazine which published free literary works. I also post my works in Wattpad reaching more than 70k reads.

And when I need a real breather, I take pictures and edit them. I'm still developing my style in this area, I don't usually follow Photography rules, I just try to have fun along the way.

Blog Archive

Adventure Time - Lady Rainicorn